Jun Yang

Director of Information Technology, CNPC Changqing Petrochemical

Jun Yang

Director of Information Technology, CNPC Changqing Petrochemical

Biography